Trang chủ Lớp 10 SBT Toán 10 Nâng cao Câu 1.4 trang 7 Sách BT Đại số 10 Nâng cao: Cho...

Câu 1.4 trang 7 Sách BT Đại số 10 Nâng cao: Cho tam giác ABC với đường trung tuyến AM. Xét hai mệnh đề:...

Câu 1.4 trang 7 SBT Đại số 10 Nâng cao. Cho tam giác ABC với đường trung tuyến AM. Xét hai mệnh đề:. Bài 1. Mệnh đề và mệnh đề chứa biến

Cho tam giác ABC với đường trung tuyến AM. Xét hai mệnh đề:

P : “Tam giác ABC vuông tại A”

Q : “Trung tuyến AM bằng nửa cạnh BC”

Quảng cáo
Đang tải...

a. Phát biểu mệnh đề P ⇒ Q và cho biết mệnh đề này đúng hay sai.

b. Phát biểu mệnh đề P ⇔ Q và cho biết mệnh đề này đúng hay sai.

a. “Nếu tam giác ABC đã cho vuông tại A thì trung tuyến AM bằng nửa cạnh BC”. Mệnh đề này đúng.

b. “Tam giác ABC đã cho vuông tại A nếu và chỉ nếu trung tuyến AM bằng nửa cạnh BC”. Mệnh đề này đúng.