SBT Toán 10 Nâng cao

Trang chủ Lớp 10 SBT Toán 10 Nâng cao
Bài 18, 19, 20, 21, 22 trang 126, 127 Sách bài tập Toán Nâng cao Hình 10: Chọn (B).
Elip có hai tiêu điểm \(F_1(-1 ; 0), F_2(1 ; 0)\) và tâm sai \(e =  \dfrac{1}{5}\) có phương trình là
Bài 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 124, 125 SBT Hình 10 nâng cao: Chọn (A).
Cho điểm \(M(1 ; 2)\) và đường thẳng \(d: 2x+y-5=0\). Tọa độ của điểm đối xứng với \(M\) qua \(d\) là
Bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 15, 16 Sách bài tập Toán Nâng cao Hình 10: Chọn (A).
Cho bốn điểm \(A, B, C, D\). Gọi \(I\) và \(J\) lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng \(AB\) và \(CD\). Trong các đẳng thức dưới đây, đẳng thức nào sai?
Câu 39 trang 243 SBT Toán Đại 10 Nâng cao :
Chứng minh rằng, nếu \(\alpha  + \beta  + \gamma  = \pi \) thì
Câu 41 trang 243 Sách BT Đại số 10 Nâng cao: BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI NĂM – ĐẠI SỐ 10 NÂNG CAO
a) Với các giá trị nào của \(\alpha \)thì biểu thức sau đây có nghĩa?

Quảng cáo
Câu 37 trang 243 Sách BT Đại số 10 Nâng cao: Tìm tất cả các mẫu số liệu kích thước 5 có các tính...
Tìm tất cả các mẫu số liệu kích thước 5 có các tính chất sau:
Câu 38 trang 243 SBT Đại số 10 Nâng cao: từ đó ta có
Chứng minh rằng nếu \(\sin \left( {\alpha  – \beta } \right) = \dfrac{1}{3}\sin \beta ,\) thì \(\tan \left( {\alpha  – \beta } \right) = \dfrac{{\sin \alpha }}{{3 + \c

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài – Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài - Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những cuốn...
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013. Xác định thao tác lập luận...
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung....
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân:...
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân: Bạn...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...