SBT Toán 10 Nâng cao

Trang chủ Lớp 10 SBT Toán 10 Nâng cao
Bài 18, 19, 20, 21, 22 trang 126, 127 Sách bài tập Toán Nâng cao Hình 10: Chọn (B).
Elip có hai tiêu điểm \(F_1(-1 ; 0), F_2(1 ; 0)\) và tâm sai \(e =  \dfrac{1}{5}\) có phương trình là
Bài 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 124, 125 SBT Hình 10 nâng cao: Chọn (A).
Cho điểm \(M(1 ; 2)\) và đường thẳng \(d: 2x+y-5=0\). Tọa độ của điểm đối xứng với \(M\) qua \(d\) là
Bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 15, 16 Sách bài tập Toán Nâng cao Hình 10: Chọn (A).
Cho bốn điểm \(A, B, C, D\). Gọi \(I\) và \(J\) lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng \(AB\) và \(CD\). Trong các đẳng thức dưới đây, đẳng thức nào sai?
Câu 39 trang 243 SBT Toán Đại 10 Nâng cao :
Chứng minh rằng, nếu \(\alpha  + \beta  + \gamma  = \pi \) thì
Câu 41 trang 243 Sách BT Đại số 10 Nâng cao: BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI NĂM – ĐẠI SỐ 10 NÂNG CAO
a) Với các giá trị nào của \(\alpha \)thì biểu thức sau đây có nghĩa?

Quảng cáo
Câu 37 trang 243 Sách BT Đại số 10 Nâng cao: Tìm tất cả các mẫu số liệu kích thước 5 có các tính...
Tìm tất cả các mẫu số liệu kích thước 5 có các tính chất sau:
Câu 38 trang 243 SBT Đại số 10 Nâng cao: từ đó ta có
Chứng minh rằng nếu \(\sin \left( {\alpha  – \beta } \right) = \dfrac{1}{3}\sin \beta ,\) thì \(\tan \left( {\alpha  – \beta } \right) = \dfrac{{\sin \alpha }}{{3 + \c

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 84: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: Tôi không nghĩ đám đông ngày càng tàn nhẫn, tôi...
Đọc hiểu Đề số 84: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: Tôi không nghĩ đám đông ngày càng tàn nhẫn, tôi...
Đọc hiểu Đề số 82: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu từ 1 đến 4: Để theo đuổi ước mơ...
Đọc hiểu Đề số 82: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu từ 1 đến 4: Để theo đuổi ước mơ...
Đọc hiểu Đề số 83: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4: Đôi khi, một...
Đọc hiểu Đề số 83: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4: Đôi khi, một...
Đọc hiểu Đề số 81: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Mình về thành thị xa xôi Nhà cao,...
Đọc hiểu Đề số 81: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Mình về thành thị xa xôi Nhà cao, còn...
Đọc hiểu Đề số 80: Đọc đoạn văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: Trang Tử nói Gà rừng đi mười bước...
Đọc hiểu Đề số 80: Đọc đoạn văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: Trang Tử nói Gà rừng đi mười bước...
Đọc hiểu Đề số 79: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Về mặt đạo lí, xem những người nhân văn...
Đọc hiểu Đề số 79: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Về mặt đạo lí, xem những người nhân văn...