SBT Toán 10 Nâng cao

Trang chủ Lớp 10 SBT Toán 10 Nâng cao
Bài 18, 19, 20, 21, 22 trang 126, 127 Sách bài tập Toán Nâng cao Hình 10: Chọn (B).
Elip có hai tiêu điểm \(F_1(-1 ; 0), F_2(1 ; 0)\) và tâm sai \(e =  \dfrac{1}{5}\) có phương trình là
Bài 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 124, 125 SBT Hình 10 nâng cao: Chọn (A).
Cho điểm \(M(1 ; 2)\) và đường thẳng \(d: 2x+y-5=0\). Tọa độ của điểm đối xứng với \(M\) qua \(d\) là
Bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 15, 16 Sách bài tập Toán Nâng cao Hình 10: Chọn (A).
Cho bốn điểm \(A, B, C, D\). Gọi \(I\) và \(J\) lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng \(AB\) và \(CD\). Trong các đẳng thức dưới đây, đẳng thức nào sai?
Câu 39 trang 243 SBT Toán Đại 10 Nâng cao :
Chứng minh rằng, nếu \(\alpha  + \beta  + \gamma  = \pi \) thì
Câu 41 trang 243 Sách BT Đại số 10 Nâng cao: BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI NĂM – ĐẠI SỐ 10 NÂNG CAO
a) Với các giá trị nào của \(\alpha \)thì biểu thức sau đây có nghĩa?
Quảng cáo


Câu 37 trang 243 Sách BT Đại số 10 Nâng cao: Tìm tất cả các mẫu số liệu kích thước 5 có các tính...
Tìm tất cả các mẫu số liệu kích thước 5 có các tính chất sau:
Câu 38 trang 243 SBT Đại số 10 Nâng cao: từ đó ta có
Chứng minh rằng nếu \(\sin \left( {\alpha  – \beta } \right) = \dfrac{1}{3}\sin \beta ,\) thì \(\tan \left( {\alpha  – \beta } \right) = \dfrac{{\sin \alpha }}{{3 + \c

Mới cập nhật

Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm
Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. C. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng.. Bài...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. B. Bài 3. Chất giặt rửa Một số este được...
Bài 1.23 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, là đồng phân của nhau
Bài 1.23 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. nKOH đã dùng = 0,25 mol ; nKOH dư = 0,05 mol....
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch...
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Triolein ({({C_{17}}{H_{33}}COO)_3}{C_3}{H_5}) có M =  884 g/mol.. Bài 2. Lipit Số gam...
Bài 1.21 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Tính chỉ số este của một loại chất béo chứa 89% tristearin
Bài 1.21 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Số miligam (KOH) dùng để xà phòng hoá hết lượng triglixerit có...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: xác định công thức phân tử của A, B và viết công thức...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. Bài 2. Lipit Hai chất hữu cơ A, B mạch hở,...