SBT Vật lý lớp 10

Trang chủ Lớp 10 SBT Vật lý lớp 10
Giải Bài tập trong sách bài tập Vật Lý 10 - SBT Lý 10 chương Động học chất điểm, cân bằng - chuyển động chất rắn, các định luật bảo toàn, chất khí, chất rắn, chất lỏng... đầy đủ, chi tiết nhất trên Baitapsgk.com
Bài VII.7 trang 94 SBT Lý 10 Một vòng nhôm mỏng khối lượng 5,7 g được treo vào một lực kế lò xo và
Một vòng nhôm mỏng khối lượng 5,7 g được treo vào một lực kế lò xo và mặt đáy của vòng nhôm đặt tiếp xúc với mặt nước đựng trong cốc thủy tinh. Đường kính ngoài của vòng nhôm bằng
Bài VII.8 trang 94 Sách bài tập Lý 10 Xác định lượng nhiệt cần cung cấp để biến đổi 6,0 kg nước đá ở...
Xác định lượng nhiệt cần cung cấp để biến đổi 6,0 kg nước đá ở – 200C thành hơi nước ở 1000C. Cho biết nước đá có nhiệt dung riêng là 2090 J/kg.K và nh
Bài VII.9 trang 94 SBT Lý 10 Một đám mây thể tích 2,0.1010 m3 chứa hơi nước bão hòa trong khí
Một đám mây thể tích 2,0.1010 m3 chứa hơi nước bão hòa trong khí quyển ở nhiệt độ 200C. Khi nhiệt độ của đám mây giảm xuống tới 100C, h

Quảng cáo
Bài VII.10* trang 94 Sách bài tập Lý 10 Một sợi dây thép AB và một sợi dây đồng CD có độ dài và...
Một sợi dây thép AB và một sợi dây đồng CD có độ dài và tiết diện giống nhau. Đầu trên của mỗi dây được treo cố định vào giá đỡ tại hai điểm A và C, đầu dưới của chúng được buộc v
Bài VII.4 trang 93 Sách bài tập Lý 10 Một thanh xà ngang bằng thép có tiết diện là 30 cm2. Hai đầu của
Một thanh xà ngang bằng thép có tiết diện là 30 cm2. Hai đầu của thanh xà được chôn sâu vào hai bức tường đối diện. Xác định lực do thanh xà này tác dụng lên bức tường
Bài VII.5 trang 93 SBT Lý 10 Xác định độ dài của thanh đồng và độ dài của thanh thép ở 0°C sao
Xác định độ dài của thanh đồng và độ dài của thanh thép ở 0°C  sao cho ở bất kì nhiệt độ nàọ, thanh thép luôn dài hơn thanh đồng 25 mm. Cho biết hệ số nở dài của đồng là 18.10
Bài VII.6 trang 93 Sách bài tập (SBT) Lý 10 Một khối sắt hình lập phương bị nung nóng và hấp thụ lượng nhiệt...
Một khối sắt hình lập phương bị nung nóng và hấp thụ lượng nhiệt 297 kJ. Xác định độ tăng thể tích của khối sắt. Cho biết sắt (ở 20°C) có khối lượng riêng là 7800 kg/m3

Luyện tập

Bài 6.46 trang 61 SBT Hóa lớp 10 nâng cao: Người ta điều chế một số chất khí bằng những thí nghiệm sau:
Bài 6.46 trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao. Các chất khí sinh ra:. Bài 46: Luyện tập chương 6...
Bài 4.34 trang 51 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao: Tìm vẫn tốc của vật khi đi qua vị trí này.
Bài 4.34 trang 51 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. Giải:. CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN Một vật có khối...
Phương pháp bản đồ- biểu đồ
Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ - Phương pháp bản đồ- biểu đồ. Phương pháp bản...
Câu 4.99 trang 119 SBT Toán Đại 10 Nâng cao: Bài tập Ôn tập chương IV – Bất đẳng thức và bất phương trình
Câu 4.99 trang 119 SBT Đại số 10 Nâng cao. b. (x in left( { - infty ;sqrt{2}} right) cup left( {sqrt{2}; + infty...
Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 5 Anh 10 mới, Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) tiếng Anh 10 mới unit 5
Unit 5: Inventions - Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 5 Tiếng Anh 10 mới. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh...