SBT Vật lý lớp 10

Trang chủ Lớp 10 SBT Vật lý lớp 10
Giải Bài tập trong sách bài tập Vật Lý 10 - SBT Lý 10 chương Động học chất điểm, cân bằng - chuyển động chất rắn, các định luật bảo toàn, chất khí, chất rắn, chất lỏng... đầy đủ, chi tiết nhất trên Baitapsgk.com
Bài VII.7 trang 94 SBT Lý 10 Một vòng nhôm mỏng khối lượng 5,7 g được treo vào một lực kế lò xo và
Một vòng nhôm mỏng khối lượng 5,7 g được treo vào một lực kế lò xo và mặt đáy của vòng nhôm đặt tiếp xúc với mặt nước đựng trong cốc thủy tinh. Đường kính ngoài của vòng nhôm bằng
Bài VII.8 trang 94 Sách bài tập Lý 10 Xác định lượng nhiệt cần cung cấp để biến đổi 6,0 kg nước đá ở...
Xác định lượng nhiệt cần cung cấp để biến đổi 6,0 kg nước đá ở – 200C thành hơi nước ở 1000C. Cho biết nước đá có nhiệt dung riêng là 2090 J/kg.K và nh
Bài VII.9 trang 94 SBT Lý 10 Một đám mây thể tích 2,0.1010 m3 chứa hơi nước bão hòa trong khí
Một đám mây thể tích 2,0.1010 m3 chứa hơi nước bão hòa trong khí quyển ở nhiệt độ 200C. Khi nhiệt độ của đám mây giảm xuống tới 100C, h

Quảng cáo
Bài VII.10* trang 94 Sách bài tập Lý 10 Một sợi dây thép AB và một sợi dây đồng CD có độ dài và...
Một sợi dây thép AB và một sợi dây đồng CD có độ dài và tiết diện giống nhau. Đầu trên của mỗi dây được treo cố định vào giá đỡ tại hai điểm A và C, đầu dưới của chúng được buộc v
Bài VII.4 trang 93 Sách bài tập Lý 10 Một thanh xà ngang bằng thép có tiết diện là 30 cm2. Hai đầu của
Một thanh xà ngang bằng thép có tiết diện là 30 cm2. Hai đầu của thanh xà được chôn sâu vào hai bức tường đối diện. Xác định lực do thanh xà này tác dụng lên bức tường
Bài VII.5 trang 93 SBT Lý 10 Xác định độ dài của thanh đồng và độ dài của thanh thép ở 0°C sao
Xác định độ dài của thanh đồng và độ dài của thanh thép ở 0°C  sao cho ở bất kì nhiệt độ nàọ, thanh thép luôn dài hơn thanh đồng 25 mm. Cho biết hệ số nở dài của đồng là 18.10
Bài VII.6 trang 93 Sách bài tập (SBT) Lý 10 Một khối sắt hình lập phương bị nung nóng và hấp thụ lượng nhiệt...
Một khối sắt hình lập phương bị nung nóng và hấp thụ lượng nhiệt 297 kJ. Xác định độ tăng thể tích của khối sắt. Cho biết sắt (ở 20°C) có khối lượng riêng là 7800 kg/m3

Luyện tập

Bài 36.5 trang 86 Sách bài tập Lý 10 Một thanh nhôm và một thanh đồng ở 100°C có độ dài tương ứng là...
Một thanh nhôm và một thanh đồng ở 100°C có độ dài tương ứng là 100,24 mm và 200,34 mm được hàn ghép nối...
Câu 1 trang 94 Sinh lớp 10 Nâng cao: Nêu khái niệm về chu kì tế bào và những diễn biến cơ bản ở...
Câu 1 trang 94 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 28: Chu kì tế bào và các hình thức phân bào. Nêu khái niệm...
Bài 2 trang 157 sgk Địa lớp 10, Trình bày đặc điểm của thị trường thế giới?
Địa lí ngành thương mại - Bài 2 trang 157 sgk Địa lí lớp 10. Trình bày đặc điểm của thị trường thế giới? ...
Câu 4.10 trang 103 SBT Đại số 10 Nâng cao: Bài 1. Bất đẳng thức và chứng minh bất đẳng thức
Câu 4.10 trang 103 SBT Đại số 10 Nâng cao. Bài 1. Bất đẳng thức và chứng minh bất đẳng thức a. Cho k...
Bài 2.29 trang 24 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao: Một lò xo có các vòng giống hệt nhau, có chiều dài tự...
Bài 2.29 trang 24 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. (dfrac{{Delta {l_1}}}{{Delta {l_0}}} = dfrac{{{l_1}}}{{{l_0}}}). CHƯƠNG II: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM...