SBT Vật lý lớp 10

Trang chủ Lớp 10 SBT Vật lý lớp 10
Giải Bài tập trong sách bài tập Vật Lý 10 - SBT Lý 10 chương Động học chất điểm, cân bằng - chuyển động chất rắn, các định luật bảo toàn, chất khí, chất rắn, chất lỏng... đầy đủ, chi tiết nhất trên Baitapsgk.com
Bài VII.7 trang 94 SBT Lý 10 Một vòng nhôm mỏng khối lượng 5,7 g được treo vào một lực kế lò xo và
Một vòng nhôm mỏng khối lượng 5,7 g được treo vào một lực kế lò xo và mặt đáy của vòng nhôm đặt tiếp xúc với mặt nước đựng trong cốc thủy tinh. Đường kính ngoài của vòng nhôm bằng
Bài VII.8 trang 94 Sách bài tập Lý 10 Xác định lượng nhiệt cần cung cấp để biến đổi 6,0 kg nước đá ở...
Xác định lượng nhiệt cần cung cấp để biến đổi 6,0 kg nước đá ở – 200C thành hơi nước ở 1000C. Cho biết nước đá có nhiệt dung riêng là 2090 J/kg.K và nh
Bài VII.9 trang 94 SBT Lý 10 Một đám mây thể tích 2,0.1010 m3 chứa hơi nước bão hòa trong khí
Một đám mây thể tích 2,0.1010 m3 chứa hơi nước bão hòa trong khí quyển ở nhiệt độ 200C. Khi nhiệt độ của đám mây giảm xuống tới 100C, h
Quảng cáo


Bài VII.10* trang 94 Sách bài tập Lý 10 Một sợi dây thép AB và một sợi dây đồng CD có độ dài và...
Một sợi dây thép AB và một sợi dây đồng CD có độ dài và tiết diện giống nhau. Đầu trên của mỗi dây được treo cố định vào giá đỡ tại hai điểm A và C, đầu dưới của chúng được buộc v
Bài VII.4 trang 93 Sách bài tập Lý 10 Một thanh xà ngang bằng thép có tiết diện là 30 cm2. Hai đầu của
Một thanh xà ngang bằng thép có tiết diện là 30 cm2. Hai đầu của thanh xà được chôn sâu vào hai bức tường đối diện. Xác định lực do thanh xà này tác dụng lên bức tường
Bài VII.5 trang 93 SBT Lý 10 Xác định độ dài của thanh đồng và độ dài của thanh thép ở 0°C sao
Xác định độ dài của thanh đồng và độ dài của thanh thép ở 0°C  sao cho ở bất kì nhiệt độ nàọ, thanh thép luôn dài hơn thanh đồng 25 mm. Cho biết hệ số nở dài của đồng là 18.10
Bài VII.6 trang 93 Sách bài tập (SBT) Lý 10 Một khối sắt hình lập phương bị nung nóng và hấp thụ lượng nhiệt...
Một khối sắt hình lập phương bị nung nóng và hấp thụ lượng nhiệt 297 kJ. Xác định độ tăng thể tích của khối sắt. Cho biết sắt (ở 20°C) có khối lượng riêng là 7800 kg/m3

Luyện tập

Trình bày điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng nông lâm nghiệp.
Bài 21: Ôn tập chương 1 - Câu 10 trang 64 SGK Công nghệ 10. Trình bày điều kiện phát sinh, phát triển của...
Grammar – Unit 9 SGK Anh 10 mới, Tổng hợp các bài tập phần Grammar – Unit 9 SGK Anh 10 mới.
Unit 9: Preserving The Environment - Grammar - Unit 9 SGK Tiếng Anh 10 mới. Tổng hợp các bài tập phần Grammar - Unit...
Em hiểu gì về tên bài thơ Đọc Tiểu Thanh kí của Nguyễn Du: Là bài thơ viết về cuộc đời và số phận...
Đọc Tiểu Thanh Kí - Nguyễn Du - Em hiểu gì về tên bài thơ Đọc Tiểu Thanh kí của Nguyễn Du. Đọc Tiểu...
Bài 7 trang 48 sgk hóa học 10, Theo quy luật biến đổi tính chất đơn chất
Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn. - Bài 7 trang 48 sgk hóa...
Bài 7 trang 61 Hóa học 10 Nâng cao: Khi cho 0,6g một kim loại nhóm IIA tác dụng hết với nước tạo ra...
Bài 14: Luyện tập chương 2 - Bài 7 trang 61 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Khi cho 0,6g một kim loại nhóm...