Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 1 trang 15 Sinh lớp 10 Nâng cao: Giới Khởi sinh...

Câu 1 trang 15 Sinh lớp 10 Nâng cao: Giới Khởi sinh gồm những sinh vật nào và có những đặc điểm gì...

Câu 1 trang 15 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 3: Giới khởi sinh giới nguyên sinh và giới nấm.Giới Khởi sinh gồm những sinh vật nào và có những đặc điểm gì ?

Giới Khởi sinh gồm các sinh vật nhân sơ (vi sinh vật cổ, vi khuẩn). Chúng có đặc điểm : cơ thể đơn bào rất bé nhỏ, chưa có nhân thực, phần lớn sống dị dưỡng, một số có khả năng tự dưỡng.

Quảng cáo