Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 2 trang 20 Sinh lớp 10 Nâng cao: Động vật khác...

Câu 2 trang 20 Sinh lớp 10 Nâng cao: Động vật khác với thực vật ở những đặc điểm nào ?...

Câu 2 trang 20 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 5: Giới động vật. Động vật khác với thực vật ở những đặc điểm nào ?

Điểm khác nhau cơ bản giữa động vật và thực vật.

Thực vật

Động vật

– Tự dưỡng.

Quảng cáo

– Thành tế bào có xenlulôzơ.

– Sống cố định.

– Cảm ứng chậm.

– Dị dưỡng.

– Hệ vận động và hệ thần kinh phát triển.

– Sống vận động và di chuyển tích cực.

– Có khả năng phản ứng nhanh.

Quảng cáo