Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 3 trang 62 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Chọn phương...

Câu 3 trang 62 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Chọn phương án đúng. Màng sinh chất có cấu tạo...

Câu 3 trang 62 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 17: Tế bào nhân thực (tiếp theo).

Chọn phương án đúng. Màng sinh chất có cấu tạo :

a) Gồm hai lớp, phía trên có các lỗ nhỏ

Quảng cáo

b) Gồm ba lớp : hai lớp prôtêin và lớp lipit ở giữa

c) Cấu tạo chính là lớp kép phôtpholipit được xen kẽ bởi những phân tử prôtêin, ngoài ra còn một lượng nhỏ pôlisaccarit

d) Các phân tử lipit xen kẽ đều đặn với các phân tử prôtêin

Đáp án: c)

Quảng cáo