Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 5 trang 154 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Virut thường...

Câu 5 trang 154 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Virut thường không thể tự xâm nhập cơ thể thực vật vì ?...

Chia sẻ
Câu 5 trang 154 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 45: Virut gây bệnh ứng dụng của virut.

Hãy chọn phương án đúng. Virut thường không thể tự xâm nhập cơ thể thực vật vì :

a) Thành tế bào thực vật rất bển vững

b) Không có thụ thể thích hợp

c) Kích thước virut thường lớn hơn

Quảng cáo

d) Bộ gen của virut thường là ARN mạch đơn rất dài

Đáp án: Chọn a và b.

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...