Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 12 trang 121 SGK Hình học 10 Nâng cao, Chọn đáp...

Bài 12 trang 121 SGK Hình học 10 Nâng cao, Chọn đáp án đúng:...

Chọn đáp án đúng:. Bài 12 trang 121 SGK Hình học 10 Nâng cao – Bài tập trắc nghiệm

Phương trình \({x^2} + {y^2} – 2x + 4y + 1 = 0\) là phương trình của đường tròn nào?

(A) Đường tròn có tâm (-1, 2) , bán kính R = 1

(B) Đường tròn có tâm (1, -2) , bán kính R = 2

Quảng cáo

(C) Đường tròn có tâm (2, -4) , bán kính R = 2

(D) Đường tròn có tâm (1, -2) , bán kính R = 1

Giải

Ta có: \(a =  – 1\,\,\,b = 2\,\,\,c = 1\,\,R = \sqrt {{a^2} + {b^2} – c}  = 2\)

Chọn (B).

Quảng cáo