Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 14 trang 73 Hình học 10 Nâng cao: Tam giác với...

Bài 14 trang 73 Hình học 10 Nâng cao: Tam giác với ba cạnh là 5, 12 và 13 có diện tích bằng bao nhiêu ?...

Tam giác với ba cạnh là 5, 12 và 13 có diện tích bằng bao nhiêu ? . Bài 14 trang 73 SGK Hình học 10 nâng cao – Bài tập trắc nghiệm

Tam giác với ba cạnh là 5, 12 và 13 có diện tích bằng bao nhiêu ?                       

 (A) 30;                                                (B) \(20\sqrt 2 \);

Quảng cáo

(C) \(10\sqrt 3 \);                                            (D) 20

Ta có \({5^2} + {12^2} = {13^2}\) nên ABC là tam giác vuông .

Do đó \({S_{ABC}} = {1 \over 2}.5.12 = 30\).

Chọn (A).

Quảng cáo