Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 120 SGK Hình học 10 Nâng cao, Đường trung...

Bài 2 trang 120 SGK Hình học 10 Nâng cao, Đường trung trực của đoạn thẳng AB có vectơ pháp tuyến là vectơ nào?...

Đường trung trực của đoạn thẳng AB có vectơ pháp tuyến là vectơ nào?. Bài 2 trang 120 SGK Hình học 10 Nâng cao – Bài tập trắc nghiệm

Đường trung trực của đoạn thẳng AB với \(A = ( – 3;2),B( – 3;3)\) có vectơ pháp tuyến là vectơ nào?

Quảng cáo

\(\eqalign{
& (A)\,\,\,\overrightarrow n = \left( {6;5} \right) \cr
& (B)\,\,\,\overrightarrow n = \left( {0;1} \right) \cr
& (C)\,\,\,\overrightarrow n = \left( { – 3;5} \right) \cr
& (D)\,\,\,\overrightarrow n = \left( { – 1;0} \right) \cr} \)                                   

Đường trung trực của đoạn thẳng AB  có vectơ pháp tuyến là \(\overrightarrow {AB}  = (0\,;\,1)\) .

Chọn (B).

Quảng cáo