Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 71 Hình học 10 Nâng cao: Trong các đẳng...

Bài 2 trang 71 Hình học 10 Nâng cao: Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng ?...

Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng ?. Bài 2 trang 71 SGK Hình học 10 nâng cao – Bài tập trắc nghiệm

Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng ?

(A) \(\sin ({180^0} – \alpha ) =  – \cos \alpha \);                                  

Quảng cáo

(B) \(\sin ({180^0} – \alpha ) =  – \sin \alpha \);

(C) \(\sin ({180^0} – \alpha ) = \sin \alpha \);                                     

(D) \(\sin ({180^0} – \alpha ) = \cos \alpha \).

Chọn (C).

Quảng cáo