Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 71 Hình học 10 Nâng cao: Chọn đáp án...

Bài 1 trang 71 Hình học 10 Nâng cao: Chọn đáp án đúng...

Chọn đáp án đúng. Bài 1 trang 71 SGK Hình học 10 nâng cao – Bài tập trắc nghiệm

Giá trị \(\cos {45^0} + \sin {45^0}\) bằng bao nhiêu ?

(A) 1 ;                                (B) \(\sqrt 2 \);                           

Quảng cáo

(C) \(\sqrt 3 \);                             (D) 0.

Ta có \(\cos {45^0} + \sin {45^0} = {{\sqrt 2 } \over 2} + {{\sqrt 2 } \over 2} = \sqrt 2 \).

Chọn (B).

Quảng cáo