Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 50 trang 101 SGK Đại số 10 nâng cao, Phương trình...

Bài 50 trang 101 SGK Đại số 10 nâng cao, Phương trình ax + b = 0 có thể có nghiệm trong những trường hợp nào?...

Phương trình ax + b = 0 có thể có nghiệm trong những trường hợp nào?. Bài 50 trang 101 SGK Đại số 10 nâng cao – Bài tập ôn tập chương 3

Phương trình ax + b = 0 có thể có nghiệm trong những trường hợp nào?

Quảng cáo

Nếu \(a ≠ 0\) thì phương trình có nghiệm duy nhất \(x =  – {b \over a}\)

Nếu \(a = 0, b = 0\) thì phương trình có vô số nghiệm,

Vậy phương trình có nghiệm khi \(a ≠ 0\)  hoặc \(a = b = 0\)

Quảng cáo