Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 52 trang 101 SGK Đại số 10 nâng cao, Hệ phương...

Bài 52 trang 101 SGK Đại số 10 nâng cao, Hệ phương trình sau có thể có nghiệm trong trường hợp nào?...

Hệ phương trình sau có thể có nghiệm trong trường hợp nào?. Bài 52 trang 101 SGK Đại số 10 nâng cao – Bài tập ôn tập chương 3

Hệ phương trình dạng

có thể có nghiệm trong trường hợp nào?

Áp dụng: Tìm a để hệ có phương trình

\(\left\{ \matrix{
ax + y = {a^2} \hfill \cr
x + ay = 1 \hfill \cr} \right.\) có nghiệm?

Quảng cáo

Hệ đã cho có nghiệm khi D ≠ 0 hoặc D = Dx = Dy = 0

Áp dụng:

Ta có:

+ Nếu \(a ≠  ± 1\) hệ có nghiệm duy nhất

+ Nếu \(a = 1\) thì hệ có vô số nghiệm

+ Nếu \(a = -1\) thì hệ vô nghiệm (Do Dx = -2 ≠ 0)

Vậy hệ có nghiệm \(⇔ a ≠ -1\)

Quảng cáo