Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 9 trang 72 Hình học 10 Nâng cao: Trong mặt phẳng...

Bài 9 trang 72 Hình học 10 Nâng cao: Trong mặt phẳng tọa độ, cho...

Trong mặt phẳng tọa độ, cho. Bài 9 trang 72 SGK Hình học 10 nâng cao – Bài tập trắc nghiệm

Trong mặt phẳng tọa độ, cho \(\overrightarrow a  = (9\,;\,3)\). Vectơ nào sau đây không vuông góc với vectơ \(\overrightarrow a \)?

(A) \(\overrightarrow v \,(1\,;\, – 3)\);                     (B) \(\overrightarrow v \,(2\,;\, – 6)\);

Quảng cáo

(C) \(\overrightarrow v \,(1\,;\,3)\);                        (D) \(\overrightarrow v \,( – 1\,;\,3)\).

 Ta có \(9.1 + 3.3 = 18 \ne 0\) nên \(\overrightarrow v \,(1\,;\,3)\) không vuông góc với  \(\overrightarrow a  = (9\,;\,3)\).

Chọn (C).

Quảng cáo