Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 102 SGK Vật Lý 10 Nâng cao, Hãy chọn...

Bài 1 trang 102 SGK Vật Lý 10 Nâng cao, Hãy chọn câu đúng Các nhà du hành vũ trụ trên con tàu quay quanh Trái Đất ở trong trạng thái mất trọng...

Bài 22 : Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng giảm mất trọng lượng – Bài 1 trang 102 SGK Vật Lý 10 Nâng cao. Hãy chọn câu đúng
Các nhà du hành vũ trụ trên con tàu quay quanh Trái Đất ở trong trạng thái mất trọng lượng là do

Hãy chọn câu đúng

Các nhà du hành vũ trụ trên con tàu quay quanh Trái Đất ở trong trạng thái mất trọng lượng là do

A. Con tàu ở rất xa Trái Đất nên lực hút của Trái Đất giảm đáng kể.

Quảng cáo

B. Con tàu ở vào vùng mà lực hút của Trái Đất và lực hút của Mặt Trăng cân bằng nhau.

C. Con tàu đã thoát ra khỏi khí quyển Trái Đất.

D. Các nhà du hành khách và con tàu cùng “rơi” về Trái Đất với gia tốc g nên không còn lực của người đè vào sàn tàu.

Chọn D

Quảng cáo