Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 78 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Hãy chọn...

Bài 1 trang 78 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Hãy chọn câu đúng Khi khối lượng của hai vật và khoảng cách giữa chúng đều tăng lên gấp...

Bài 17 : Lực hấp dẫn – Bài 1 trang 78 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Hãy chọn câu đúng :
Khi khối lượng của hai vật và khoảng cách giữa chúng đều tăng lên gấp đôi thì lực hấp dẫn giữa chúng có độ lớn

Hãy chọn câu đúng :

Khi khối lượng của hai vật và khoảng cách giữa chúng đều tăng lên gấp đôi thì lực hấp dẫn giữa chúng có độ lớn

Quảng cáo

A . tăng gấp đôi.                  B. giảm đi một nửa.

C. Tăng gấp bốn.                  D. giữ nguyên như cũ.

Giải :

Chọn D \(\,\left( {{F_2} = {{\left( {2{m_1}} \right)\left( {2{m_2}} \right)} \over {{{\left( {2r} \right)}^2}}} = {{{m_1}{m_2}} \over {{r^2}}} = {F_1}} \right)\)

loigiaihay.com

Quảng cáo