Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 3 trang 254 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Một...

Bài 3 trang 254 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Một thanh trụ...

Bài 51: Biến dạng cơ của vật rắn – Bài 3 trang 254 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao. Một thanh trụ

Một thanh trụ đường kính 5cm làm bằng nhôm có modun Y-ăng là \(E = {7.10^{10}}Pa\) thanh này đặt thẳng đứng lên một đế rất chắc chắn để chống đỡ một mái hiên. Mái hiên tạo một lực nén thanh là 3450N.hỏi độ biến dạng tỉ đối của thanh \(\left( {{{\left| {\Delta l} \right|} \over {{l_0}}}} \right)\) là bao nhiêu ?

Quảng cáo

\(r = {d \over 2} = 2,{5.10^{ – 2}}(m);E = {7.10^{10}}(Pa);F = 3450N\). Tính \({{\Delta l} \over {{l_0}}}\)

\(F = {{ES} \over {{l_0}}}.\Delta l\)

\(\Rightarrow \varepsilon = {{\Delta l} \over {{l_0}}} = {F \over {ES}} = {{3450} \over {{{7.10}^{10}}.3,14.{{(2,{{5.10}^{ – 2}})}^2}}} = 0,0025(\% )\)

 Baitapsgk.com

Quảng cáo