Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C2 trang 253 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Nêu...

Câu C2 trang 253 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Nêu thêm ví dụ...

Bài 51: Biến dạng cơ của vật rắn – Câu C2 trang 253 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao. Nêu thêm ví dụ

Nêu thêm ví dụ về trường hợp vật rắn bị hư hỏng khi lực ngoài vượt quá giới hạn bền

Quảng cáo

–  Vây phơi dứt khi trọng lượng quần áo vượt giới hạn bền của dây

–  Vành xe đạp bị méo đi nếu trọng lượng xe lớn hơn giới hạn bền của bánh xe

–  Trục chân vị tàu bị vặn đứt nếu lực vặn ( lực phát động, lực cản ) lớn hơn giới hạn bền soắn của trục