Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C1 trang 209 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Đo...

Câu C1 trang 209 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Đo áp suất tĩnh...

Bài 43: Ứng dụng của định luật Béc-nu-li – Câu C1 trang 209 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao. Đo áp suất tĩnh

Đo áp suất tĩnh , áp suất đọng của một dòng chảy như thế nào ?

Quảng cáo

Đặt ống thủy tinh hình trụ sao cho miệng ống song song với dòng chảy thì áp suất tĩnh \({p_{tp}} = \rho g{h_1}\)

Đặt ống thủy tinh trụ có đoạn cong sao cho miệng ống vuông góc với dòng chảy thì áp suất toàn phần

\({p_{tp}} = \rho g{h_2}\)

 Baitapsgk.com

Quảng cáo