Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C1 trang 263 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Tại...

Câu C1 trang 263 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Tại sao...

Bài 54: Hiện tượng dính ướt và không dính ướt. Hiện tượng mao dẫn – Câu C1 trang 263 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao. Tại sao

Tại sao kim dính mỡ có thể nổi lên mặt nước ?

Khi kim dính mỡ nằm nổi được trên mặt nước vì nước không dính ướt mỡ, mặt nước chỗ kim nằm cong lõm nên lực căng lên bề mặt hướng lên cân bằng với trọng lượng của kim. Vì vậy kim nổi được trên mặt nước.

Quảng cáo