Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C2 trang 189 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao, Mặt...

Câu C2 trang 189 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao, Mặt Trăng là một vệ tinh của Trái Đất. Hãy thiết lập công thức tính khối lượng của Trái Đất...

Bài 40: Các định luật Kê-ple chuyển động của vệ tinh – Câu C2 trang 189 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao. Mặt Trăng là một vệ tinh của Trái Đất. Hãy thiết lập công thức tính khối lượng của Trái Đất từ bán kính quỹ đạo (coi là tròn) của Mặt Trăng và chu kì quay của Mặt Trăng quanh Trái Đất.

Mặt Trăng là một vệ tinh của Trái Đất. Hãy thiết lập công thức tính khối lượng của Trái Đất từ bán kính quỹ đạo (coi là tròn) của Mặt Trăng và chu kì quay của Mặt Trăng quanh Trái Đất.

Quảng cáo

Từ lời giải bài tập vận dụng 2, ta cũng thiết lập được công thức tương tự:

MĐ = \({{4{\pi ^2}{r^3}} \over {G{T^2}}}\)

Với : r: bán kính quỹ đạo của Mặt Trăng quanh Trái Đất  

         T: chu kì quay của Mặt Trăng quanh Trái Đất

Quảng cáo