Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 2.25 trang 64 SBT Đại Số – Giải tích Nâng cao...

Câu 2.25 trang 64 SBT Đại Số – Giải tích Nâng cao 11 Bài 2: Hoán vị chỉnh hợp và tổ hợp...

Câu 2.25 trang 64 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Do đó số giao điểm của các đường chéo là: \(C_n^4\). Bài 2: Hoán vị chỉnh hợp và tổ hợp

Trong một đa giác lồi n cạnh (n > 3) ta kẻ tất cả các đường chéo. Biết rằng không có ba đường chéo nào trong chúng đồng quy. Tìm số giao điểm của các đường chéo này.

Quảng cáo

Mỗi giao điểm của hai đường chéo ứng với một bộ bốn đỉnh của đa giác và ngược lại.

Do đó số giao điểm của các đường chéo là: \(C_n^4\)

Quảng cáo