Trang chủ Lớp 11 SGK Toán 11 - Kết nối tri thức Bài 9.19 trang 97 Toán 11 tập 2 – Kết nối tri...

Bài 9.19 trang 97 Toán 11 tập 2 – Kết nối tri thức: Cho hàm số \(f(x) = {x^2} + {\sin ^3}x\). Khi đó \(f’\left( {\frac{\pi }{2}} \right)\) bằng A. \(\pi \)...

Sử dụng máy tính cầm tay Giải chi tiết bài 9.19 trang 97 SGK Toán 11 tập 2 – Kết nối tri thức Bài tập cuối chương IX. Cho hàm số (f(x) = {x^2} + {sin ^3}x)…

Question - Câu hỏi/Đề bài

Cho hàm số \(f(x) = {x^2} + {\sin ^3}x\). Khi đó \(f’\left( {\frac{\pi }{2}} \right)\) bằng

A. \(\pi \).

B. \(2\pi \).

C. \(\pi + 3\).

D. \(\pi – 3\).

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Sử dụng máy tính cầm tay

Answer - Lời giải/Đáp án

Đáp án A