Trang chủ Lớp 11 SGK Toán 11 - Kết nối tri thức Bài 9.20 trang 97 Toán 11 tập 2 – Kết nối tri...

Bài 9.20 trang 97 Toán 11 tập 2 – Kết nối tri thức: Cho hàm số \(f(x) = \frac{1}{3}{x^3} – {x^2} – 3x + 1\)...

Sử dụng quy tắc và công thức tính đạo hàm sau đó giải bất phương trình Giải và trình bày phương pháp giải bài 9.20 trang 97 SGK Toán 11 tập 2 – Kết nối tri thức Bài tập cuối chương IX. Cho hàm số (f(x) = frac{1}{3}{x^3} – {x^2} – 3x + 1)…

Question - Câu hỏi/Đề bài

Cho hàm số \(f(x) = \frac{1}{3}{x^3} – {x^2} – 3x + 1\). Tập nghiệm của bất phương trình \(f'(x) \le 0\) là

A. [1 ; 3].

B. \([ – 1;3]\).

C. \([ – 3;1]\).

D. \([ – 3; – 1]\)

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Sử dụng quy tắc và công thức tính đạo hàm sau đó giải bất phương trình

Answer - Lời giải/Đáp án

Ta có \(f'(x) = {x^2} – 2x – 3\)

\(f'(x) \le 0 \Leftrightarrow {x^2} – 2x – 3 \le 0 \Leftrightarrow – 1 \le x \le 3\)

Đáp án B