Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu 13 trang 143 SGK Đại số và giải tích 11: Ôn...

Câu 13 trang 143 SGK Đại số và giải tích 11: Ôn tập chương IV – Giới hạn...

Câu 13 trang 143 SGK Đại số và giải tích 11: Ôn tập chương IV – Giới hạn. Cho hàm số:

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 13. Cho hàm số: \(f(x) = {{1 – {x^2}} \over x}\)  bằng:

A. \(+∞\)                                  B. \(1\)                          

C. \(-∞\)                                  D. \(-1\)

Ta có:

\(\mathop {\lim }\limits_{x \to  – \infty } f(x) = \mathop {\lim }\limits_{x \to  – \infty } {{1 – {x^2}} \over x} = \lim {{{x^2}({1 \over {{x^2}}} – 1)} \over {{x^2}.{1 \over x}}} = \lim {{{1 \over {{x^2}}} – 1} \over {{1 \over x}}}\)

 Vì \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  – \infty } \left[ {{1 \over {{x^2}}} – 1} \right] =  – 1 < 0\)                       (1)

Advertisements (Quảng cáo)

 Khi \(x \rightarrow -∞\) thì \({1 \over x} <\) 0 và \({1 \over x} \rightarrow -∞\)           (2)

Từ (1) và (2) suy ra: \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  – \infty } f(x)\) = +∞   

Vậy chọn A.