Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 4.71 trang 147 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao:...

Câu 4.71 trang 147 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Chọn đáp án đúng...

Chia sẻ
Chọn đáp án đúng. Câu 4.71 trang 147 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Ôn tập chương IV – Giới hạn

Hàm số

\(f\left( x \right) = \left\{ \matrix{
\, – x\cos x\text{ với }x < 0 \hfill \cr
\,{{{x^2}} \over {1 + x}}\text{ với }0 \le x < 1 \hfill \cr
\,\,{x^3}\text{ với }x \ge 1. \hfill \cr} \right.\)

(A) liên tục tại mọi điểm \(x \in R\)

(B) liên tục tại mọi điểm trừ điểm \(x = 0\)

(C) liên tục tại mọi điểm trừ \(x = 1\)

Quảng cáo

(D) liên tục taoij mọi điểm trừ hai điểm \(x = 0\) \(x = 1.\)

Giải

Chọn C

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...