Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 4.70 trang 147 SBT Đại số 11 Nâng cao: Chọn đáp...

Câu 4.70 trang 147 SBT Đại số 11 Nâng cao: Chọn đáp án đúng...

Chia sẻ
Chọn đáp án đúng. Câu 4.70 trang 147 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Ôn tập chương IV – Giới hạn

Hàm số

\(f\left( x \right) = \left\{ \matrix{
\,\,\,\,\,\,{{{x^4} + x} \over {{x^2} + x}}\text{ với }x \ne \,2\,\text { và } x \ne 1 \hfill \cr
\,\,\,\,\,\,\,\,3\text{ với }x = – 1 \hfill \cr
\,\,\,\,\,\,\,1\text{ với },x = 0. \hfill \cr} \right.\)

(A)Liên tục tại mọi điểm trừ các điểm x thuộc đoạn \(\left[ { – 1;0} \right]\)

(B) liên tục tại mọi điểm \(x \in R\)

(C) liên tục tại mọi điểm trừ \(x =  – 1\)

Quảng cáo

(D) liên tục tại mọi điểm trừ \(x = 0.\)

Giải

Chọn B

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...