Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 1 trang 115 SGK Hình lớp 11: Bài 5. Khoảng...

Câu hỏi 1 trang 115 SGK Hình lớp 11: Bài 5. Khoảng cách...

Câu hỏi 1 trang 115 SGK Hình học 11. Khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng a là OH (H là hình chiếu vuông góc của O trên a). Bài 5. Khoảng cách

Cho điểm O và đường thẳng a. Chứng minh rằng khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng a là bé nhất so với các khoảng cách từ O đến một điểm bất kì của đường thẳng a

Quảng cáo

Dựa vào mối quan hệ đường xiên và đường vuông góc.

Khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng a là OH (H là hình chiếu vuông góc của O trên a)

Dựa vào quan hệ giữa đường xiên và đường vuông góc ⇒ khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng a là bé nhất so với các khoảng cách từ O đến một điểm bất kì của đường thẳng a

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11