Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 4 trang 116 Hình lớp 11: Bài 5. Khoảng cách

Câu hỏi 4 trang 116 Hình lớp 11: Bài 5. Khoảng cách...

Câu hỏi 4 trang 116 SGK Hình học 11. Bài 5. Khoảng cách

Cho hai mặt phẳng (α) và (β). Chứng minh rằng khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song (α) và (β) là nhỏ nhất trong các khoảng cách từ một điểm bất kì của mặt phẳng này tới một điểm bất kì của mặt phẳng kia.

– Sử dụng lý thuyết: Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song bằng khoảng cách từ một điểm thuộc mặt phẳng này đến mặt phẳng kia.

Quảng cáo

– Sử dụng kết quả có được ở Câu hỏi 2 trang 115 SGK Hình Học 11.

Hai mặt phẳng song song (α) và (β) nên có 1 đường thằng a ∈ (α) và a // (β)

⇒ Khoảng cách giữa đường thẳng a và mặt phẳng (β) là bé nhất so với khoảng cách từ một điểm bất kì thuộc a tới một điểm bất kì thuộc mặt phẳng (β).

Vậy khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song (α) và (β) là nhỏ nhất trong các khoảng cách từ một điểm bất kì của mặt phẳng này tới một điểm bất kì của mặt phẳng kia.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11