Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 1 trang 47 SGK Đại số và Giải tích 11:...

Câu hỏi 1 trang 47 SGK Đại số và Giải tích 11: Hãy liệt kê tất cả các số gồm ba chữ số khác nhau từ các chữ số 1, 2, 3....

Câu hỏi 1 trang 47 SGK Đại số và Giải tích 11. Hãy liệt kê tất cả các số gồm ba chữ số khác nhau từ các chữ số 1, 2, 3.. Bài 2. Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp

Quảng cáo

Hãy liệt kê tất cả các số gồm ba chữ số khác nhau từ các chữ số 1, 2, 3.

123; 132; 213; 231; 312; 321

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11