Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 1 trang 66 Đại số và Giải tích 11: Từ...

Câu hỏi 1 trang 66 Đại số và Giải tích 11: Từ một hộp chứa bốn quả cầu ghi chứ a, hai quả cầu ghi chữ b và hai quả cầu ghi chữ c (h.34),...

Câu hỏi 1 trang 66 SGK Đại số và Giải tích 11. Bài 5. Xác suất và biến cố

Từ một hộp chứa bốn quả cầu ghi chứ a, hai quả cầu ghi chữ b và hai quả cầu ghi chữ c (h.34), lấy ngẫu nhiên một quả. Kí hiệu:

 

A: “Lấy được quả ghi chữ a”;

B: “Lấy được quả ghi chữ b”;

C: “Lấy được quả ghi chữ c”.

Quảng cáo

Có nhận xét gì về khả năng xảy ra của các biến cố A, B và C? Hãy so sánh chúng với nhau. 

Khả năng xảy ra của biến cố A là: \({4 \over 8}\) = 0,5

Khả năng xảy ra của biến cố B là: \({2 \over 8}\) = 0,25

Khả năng xảy ra của biến cố C là: \({2 \over 8}\) = 0,25

⇒ Khả năng xảy ra của biến cố A lớn hơn khả năng xảy ra của biến cố B

Và khả năng xảy ra của biến cố B bằng khả năng xảy ra của biến cố C

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11