Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 2 trang 115 Hình học 11: Bài 5. Khoảng cách

Câu hỏi 2 trang 115 Hình học 11: Bài 5. Khoảng cách...

Câu hỏi 2 trang 115 SGK Hình học 11. Cho điểm O và mặt phẳng (α). Chứng minh rằng khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng (α) là bé nhất so với các khoảng. Bài 5. Khoảng cách

Cho điểm O và mặt phẳng (α). Chứng minh rằng khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng (α) là bé nhất so với các khoảng cách từ O tới một điểm bất kì của mặt phẳng (α).

Sử dụng mối quan hệ giữa các cạnh trong tam giác vuông.

Quảng cáo

Gọi H là hình chiếu của O lên mặt phẳng (α) ⇒ OH = khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng (α)

M là điểm bất kì thuộc mặt phẳng (α).

Tam giác OMH vuông tại H nên OH<OM.

Vậy khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng (α) là bé nhất so với các khoảng cách từ O tới một điểm bất kì của mặt phẳng (α).

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11