Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 2 trang 49 Đại số và Giải tích 11: Số...

Câu hỏi 2 trang 49 Đại số và Giải tích 11: Số cách xếp 10 người thành 1 hàng dọc là: 0! (theo định lí)...

Câu hỏi 2 trang 49 SGK Đại số và Giải tích 11.  . Bài 2. Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp

Quảng cáo

 Trong giờ học môn Giáo dục quốc phòng, một tiểu đội học sinh gồm 10 người được xếp thành một hàng dọc. Hỏi có bao nhiêu cách xếp?

Số cách xếp 10 người thành 1 hàng dọc là: 10! (theo định lí)

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11