Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 4 trang 51 Đại số và Giải tích 11: Các...

Câu hỏi 4 trang 51 Đại số và Giải tích 11: Các tổ hợp chập 3 là: {1,2,3};{1,2,4};{1,2,5};{1,3,4};{1,3,5};{1,4,5};{2,3,4};{2,3,5};{2,4,5};{3,4,5}...

Câu hỏi 4 trang 51 SGK Đại số và Giải tích 11. Các tổ hợp chập 3 là: {1,2,3};{1,2,4};{1,2,5};{1,3,4};{1,3,5};{1,4,5};{2,3,4};{2,3,5};{2,4,5};{3,4,5}. Bài 2. Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp

Cho tập A = {1, 2, 3, 4, 5}. Hãy liệt kê các tổ hợp chập 3, chập 4 của 5 phần tử của A.

Quảng cáo

Các tổ hợp chập 3 là: {1,2,3};{1,2,4};{1,2,5};{1,3,4};{1,3,5};{1,4,5};{2,3,4};{2,3,5};{2,4,5};{3,4,5}

Các tổ hợp chập 4 là:

{1,2,3,4},{1,2,3,5},{1,3,4,5},{1,2,4,5},{2,3,4,5}

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11