Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 7.5 trang 61 SBT Hóa 12 Nâng cao: Vì sao cấu...

Bài 7.5 trang 61 SBT Hóa 12 Nâng cao: Vì sao cấu hình electron của nguyên tử crom là...

Vì sao cấu hình electron của nguyên tử crom là …. Bài 7.5 trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao. Bài 38. Crom

Vì sao cấu hình electron của nguyên tử crom là \([Ar]3{d^5}4{s^1}\) mà không phải là \([Ar]3{d^4}4{s^2}\)?

Quảng cáo

 Đáp án

Cấu hình electron bền khi các phân lớp đạt được cấu hình bão hoà hoặc bán bão hoà.

Do năng lượng của các phân lớp 3d và 4s xấp xỉ nhau, nên 1 e ở phân lớp 4s chuyển sang phân lớp 3d để cho phân lớp 3d đạt cấu hình bán bão hoà bền hơn.

Quảng cáo