SBT Hóa 12 Nâng cao

Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao
Câu 6.53 trang 57 Sách BT Hóa lớp 12 Nâng cao: Cho 200 ml dung dịch NaOH vào 400...

Cho 200 ml dung dịch NaOH vào 400 ml dung dịch . Câu 6.53 trang 57 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài

Bài 9.25 trang 84 SBT Hóa 12 Nâng cao: Vì sao những dụng cụ thủy tinh sau khi làm...

Vì sao những dụng cụ thủy tinh sau khi làm thí nghiệm với photpho cần được ngâm vào dung dịch …. Bài 9.25 trang 84

Bài 9.24 trang 84 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao: Brom lỏng hay hơi đều rất độc....

Brom lỏng hay hơi đều rất độc. Hãy dùng một hóa chất thông thường, dễ kiếm để hủy diệt lượng brom lỏng chẳng may bị

Bài 9.23 trang 84 SBT Hóa 12 Nâng cao: Thế nào là hiệu ứng nhà kính? Chất gì đã...

Thế nào là hiệu ứng nhà kính? Chất gì đã gây ra hiệu ứng nhà kính?. Bài 9.23 trang 84 Sách bài tập (SBT) Hóa

Bài 9.22 trang 84 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao: Tầng ozon nằm ở độ, cao nào?...

Tầng ozon nằm ở độ, cao nào? Tác dụng của tầng ozon và tác hại khi nó bị thủng?. Bài 9.22 trang 84 Sách bài

Bài 9.21 trang 84 SBT Hóa 12 Nâng cao: Ozon khi nào thì có lợi và có hại đối...

Ozon khi nào thì có lợi và có hại đối với sức khỏe con người?. Bài 9.21 trang 84 Sách bài tập (SBT) Hóa 12

Bài 9.20 trang 84 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao: Dẫn không khí bị ô nhiễm đi...

Dẫn không khí bị ô nhiễm đi qua giấy lọc tẩm dung dịch. Bài 9.20 trang 84 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao

Bài 9.19 trang 84 SBT Hóa 12 Nâng cao: Để khử độc, có thể xịt vào không khí dung...

Để khử độc, có thể xịt vào không khí dung dịch nào sau đây?. Bài 9.19 trang 84 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng

Bài 9.18 trang 84 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao: Chọn đáp án đúng

Chọn đáp án đúng. Bài 9.18 trang 84 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao – Bài 58. Hóa học và vấn đề môi

Bài 9.17 trang 84 SBT Hóa 12 Nâng cao: Khí nào sau đây gây ra hiện tượng mưa axit?

Khí nào sau đây gây ra hiện tượng mưa axit?. Bài 9.17 trang 84 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao – Bài 58.

Mới cập nhật

Câu 3.63 trang 95 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một...
Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.63 trang 95 sách bài tập...
Câu 3.62 trang 94 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân; đồng thời, chúng lần lượt là...
Câu 3.61 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.61 trang 94 sách bài...
Câu 3.60 trang 94 Sách Toán Đại số lớp 11 SBT Nâng cao: Cho dãy số
Cho dãy số. Câu 3.60 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 4. Cấp số nhân...
Câu 3.59 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Cho cấp số nhân
Cho cấp số nhân. Câu 3.59 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 4. Cấp số...