Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 9.11 trang 83 SBT Hóa 12 Nâng cao: Thiếu iot gây...

Bài 9.11 trang 83 SBT Hóa 12 Nâng cao: Thiếu iot gây ra bệnh bướu cổ, vì vậy cần phải dùng muối...

Thiếu iot gây ra bệnh bướu cổ, vì vậy cần phải dùng muối iot.. Bài 9.11 trang 83 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao – Bài 57. Hóa học và vấn đề xã hội

Thiếu iot gây ra bệnh bướu cổ, vì vậy cần phải dùng muối iot. Muối iot là muối ăn có trộn thêm một lượng nhỏ hợp chất của iot (thường dùng là KI hoặc \(KI{O_3}\). Khối lượng KI cần dùng để sản xuất 10 tấn muối iot chứa 2,5% KI là
A. 7,5 tấn.                                                 
B. 2,5 tấn.
C. 0,75 tấn.                                               
D. 0,25 tấn.
Đáp án D

Quảng cáo