Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 8.16 trang 76 Sách bài tập Hóa 12 NC Hãy xác...

Câu 8.16 trang 76 Sách bài tập Hóa 12 NC Hãy xác định anion và cation trong từng ống...

Hãy xác định anion và cation trong từng ống nghiệm. Câu 8.16 trang 76 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài 49. Nhận biết một số anion trong dung dịch

Có 3 ống nghiệm, mỗi ống chứa 2 cation và 2 anion (không trùng lặp giữa các ống nghiệm) trong số các cation và anion sau: \(NH_4^ + ,N{a^ + },H{g^{2 + }},B{a^{2 + }},M{g^{2 + }},A{l^{3 + }},C{l^ – },B{r^ – },\)

\(NO_3^ – ,PO_4^{3 – },SO_4^{2 – },CO_3^{2 – }.\) Hãy xác định anion và cation trong từng ống nghiệm

Quảng cáo

Đáp án

Các ion chỉ tồn tại trong dung dịch khi không tạo ra kết tủa.

Các ống nghiệm gồm các ion sau:

Quảng cáo