Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 8.27 trang 78 Sách BT Hóa lớp 12 Nâng cao: Chọn...

Câu 8.27 trang 78 Sách BT Hóa lớp 12 Nâng cao: Chọn đáp án đúng...

Chọn đáp án đúng. Câu 8.27 trang 78 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài 51: Chuẩn độ axit – bazơ

Chuẩn độ 30 ml dung dịch \({H_2}S{O_4}\) chưa biết nồng độ đã dùng hết 30 ml dung dịch NaOH 0,1M. Nồng độ mol của dung dịch \({H_2}S{O_4}\) là
A. 0,02M.                                         
B. 0,03M.
C. 0,04M                                         
D. 0,05M.
Đáp án D

Quảng cáo