Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 5.19 trang 34 Sách bài tập Lý 12 Nâng cao: Một...

Câu 5.19 trang 34 Sách bài tập Lý 12 Nâng cao: Một tụ điện có điện dung khi mắc vào mạch điện thì có dòng điện...

Một tụ điện có điện dung khi mắc vào mạch điện thì có dòng điện cường độ (A) đi qua. Tính dung kháng của tụ điện và viết biểu thức của điện áp giữa hai bản tụ điện.. Câu 5.19 trang 34 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG V: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Một tụ điện có điện dung \(C = 31,8\,\mu F\) khi mắc vào mạch điện thì có dòng điện cường độ \(i = 0,5\sin 100\pi t\) (A) đi qua. Tính dung kháng của tụ điện và viết biểu thức của điện áp giữa hai bản tụ điện.

Giải

\({Z_C} \approx 100\Omega ;\,u = 50\sin \left( {100\pi t – {\pi  \over 2}} \right)\,\,(V)\)

Quảng cáo