Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 5.20 trang 34 SBT Lý 12 Nâng cao: Mắc cuộn dây...

Câu 5.20 trang 34 SBT Lý 12 Nâng cao: Mắc cuộn dây có điện trở thuần vào mạch điện xoay chiều có điện áp...

Mắc cuộn dây có điện trở thuần vào mạch điện xoay chiều có điện áp (V). Biết cường độ hiệu dụng của dòng điện qua cuộn dây là 0,25 A.. Câu 5.20 trang 34 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG V: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Mắc cuộn dây có điện trở thuần \(R = 10\Omega \) vào mạch điện xoay chiều có điện áp \(u = 5\cos 100\pi t\) (V). Biết cường độ hiệu dụng của dòng điện qua cuộn dây là 0,25 A.

a) Tìm tổng trở của cuộn dây và độ tự cảm của nó.

Quảng cáo

b) Tính công suất tiêu thụ của cuộn dây.

Giải

a) \(Z \approx 14,1\Omega ;\,L \approx 0,0318H\)                            

b) P = 0,625 W

Quảng cáo