Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 5.25 trang 35 Sách bài tập Lý 12 Nâng cao: Điện...

Câu 5.25 trang 35 Sách bài tập Lý 12 Nâng cao: Điện áp giữa hai điểm A,B có biểu thức (trong đó là các hằng số)....

Điện áp giữa hai điểm A,B có biểu thức (trong đó là các hằng số). Ta có một điện trở thuần, một cuộn cảm thuần và một tụ điện. Cảm kháng của cuộn dây và dung kháng của tụ điện đối với dòng điện xoay chiều bằng nhau. Cần mắc chúng như thế nào để với điện áp trên chỉ có dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở ? Cách mắc vào thỏa mãn điều đó và cho dòng điện trở lớn nhất ? Tại sao ?. Câu 5.25 trang 35 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG V: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Điện áp giữa hai điểm A,B có biểu thức \(u = {U_1} + {U_0}\cos \omega t\) (trong đó \({U_1},{U_0},\omega \) là các hằng số). Ta có một điện trở thuần, một cuộn cảm thuần và một tụ điện. Cảm kháng của cuộn dây và dung kháng của tụ điện đối với dòng điện xoay chiều bằng nhau. Cần mắc chúng như thế nào để với điện áp trên chỉ có dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở ? Cách mắc vào thỏa mãn điều đó và cho dòng qua điện trở lớn nhất ? Tại sao ?

Giải

Có hai cách : Mắc R,C hoặc R,L,C nối tiếp. Cách mắc R,L,C nối tiếp cho dong điện trở lớn nhất .

Quảng cáo