Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 5.3 trang 29 SBT Lý 12 Nâng cao: Công suất của...

Câu 5.3 trang 29 SBT Lý 12 Nâng cao: Công suất của dòng điện xoay chiều trên một đoạn mạch được tính bằng...

Công suất của dòng điện xoay chiều trên một đoạn mạch được tính bằng công thức sau đây ?. Câu 5.3 trang 29 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG V: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Công suất của dòng điện xoay chiều trên một đoạn mạch được tính bằng công thức sau đây ?

A. \(P = UI\)                                                   

Quảng cáo

B. \(P = Z{I^2}\)

C. \(P = Z{I^2}\cos \varphi \)                                     

D. \(P = R{I^2}\cos \varphi .\)

Giải

Chọn đáp án C

Quảng cáo