Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 5.6 trang 31 Sách bài tập Lý 12 Nâng cao: Cho...

Câu 5.6 trang 31 Sách bài tập Lý 12 Nâng cao: Cho đoạn mạch vẽ ở Hình 5.1. Điện âp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây,...

Cho đoạn mạch vẽ ở Hình 5.1. Điện âp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây, giữa hai bản tụ điện, giữa hai đầu đoạn mạch lần lượt là : Biết Câu nào sau đây đúng với đoạn mạch này ?. Câu 5.6 trang 31 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG V: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Cho đoạn mạch vẽ ở Hình 5.1. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây, giữa hai bản tụ điện, giữa hai đầu đoạn mạch lần lượt là : \({U_L},{U_C},U.\) Biết \({U_L} = {U_C}.\sqrt 2 \) và \(U = {U_C}.\) Câu nào sau đây đúng với đoạn mạch này ?

A. Vì \({U_L} \ne {U_C}\) nên suy ra \({Z_L} \ne {Z_C}\), vậy trong mạch không xảy ra cộng hưởng.

B. Cuộn dây có điện trở không đáng kể.

Quảng cáo

C. Cuộn dây có điện trở đáng kể. Trong mạch không xảy ra hiện tượng cộng hưởng.

D. Cuộn dây có điện trở đáng kể. Trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng.

Giải

Chọn đáp án D

Quảng cáo