Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 7.11 trang 49 SBT Lý 12 Nâng cao: Các vạch trong...

Câu 7.11 trang 49 SBT Lý 12 Nâng cao: Các vạch trong dãy Ban-me thuộc miền nào trong các miền sau...

Các vạch trong dãy Ban-me thuộc miền nào trong các miền sau ?. Câu 7.11 trang 49 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG VII: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Các vạch trong dãy Ban-me thuộc miền nào trong các miền sau ?

A. Miền hồng ngoại

Quảng cáo

B. Miền ánh sáng nhìn thấy

C. Miền tử ngoại

D. Một phần nằm trong miền ánh sáng nhìn thấy, một phần nằm trong miền tử ngoại

Giải

Chọn đáp án D

Quảng cáo