Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 7.3 trang 47 SBT Lý 12 Nâng cao: Chọn phát biểu...

Câu 7.3 trang 47 SBT Lý 12 Nâng cao: Chọn phát biểu đúng. Cường độ dòng quang điện bão...

Chọn phát biểu đúng.
Cường độ dòng quang điện bão hòa. Câu 7.3 trang 47 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG VII: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Chọn phát biểu đúng.

Cường độ dòng quang điện bão hòa

A. tỉ lệ nghịch với cường độ chùm ánh sáng kích thích

Quảng cáo

B. tỉ lệ thuận với cường độ chùm ánh sánh sáng kích thích

C. không phụ thuộc vào cường độ chùm ánh sáng kích thích

D. tỉ lệ thuận với bình phương cường độ chùm sáng kích thích.

Giải

Chọn đáp án B

Quảng cáo