Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 7.5 trang 48 SBT Lý 12 Nâng cao: Phát biểu nào...

Câu 7.5 trang 48 SBT Lý 12 Nâng cao: Phát biểu nào sau đây là sai ? Động năng ban đầu cực đại của các...

Phát biểu nào sau đây là sai ?
Động năng ban đầu cực đại của các quan electron. Câu 7.5 trang 48 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG VII: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Phát biểu nào sau đây là sai ?

Động năng ban đầu cực đại của các quan electron

A. không phụ thuộc vào cường độ chùm ánh sáng kích thích

Quảng cáo

B. phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng kích thích

C. không phụ thuộc vào bản chất kim loại dùng làm catôt

D. phụ thuộc vào hiệu điện thế hãm.

Giải

Chọn đáp án C

Quảng cáo