Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 7.9 trang 49 SBT Lý 12 Nâng cao: Điều nào sau...

Câu 7.9 trang 49 SBT Lý 12 Nâng cao: Điều nào sau đây là sai khi nói về quang điện trở...

Điều nào sau đây là sai khi nói về quang điện trở ?. Câu 7.9 trang 49 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG VII: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Điều nào sau đây là sai khi nói về quang điện trở ?

A. Bộ phận quan trọng của quang điện trở là một lớp chất bán dẫn có gắn hai điện cực.

Quảng cáo

B. Quang điện trở thực chất là một điện trở mà giá trị của nó thay đổi khi được chiếu sáng.

C. Quang điện trở có thể dúng thay thế cho các tế bào quang điện.

D. Quang điện trở là một điện trở mà giá trị của nó không thay đổi khi được chiếu sáng.

Giải

Chọn đáp án D

Quảng cáo