Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 8.5 trang 54 Sách bài tập Lý 12 Nâng cao: Sau...

Câu 8.5 trang 54 Sách bài tập Lý 12 Nâng cao: Sau 20 phút, đồng hồ chuyển động với tốc độ v = 0,6c chạy chậm hơn...

Sau 20 phút, đồng hồ chuyển động với tốc độ v = 0,6c chạy chậm hơn đồng hồ gắn với quan sát viên đứng yên bao nhiêu giây ?. Câu 8.5 trang 54 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG VIII: SƠ LƯỢC VỀ THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP

Sau 20 phút, đồng hồ chuyển động với tốc độ v = 0,6c chạy chậm hơn đồng hồ gắn với quan sát viên đứng yên bao nhiêu giây ?

Quảng cáo

\(\eqalign{  & \sqrt {1 – {{{v^2}} \over {{c^2}}}}  = \sqrt {1 – {{\left( {0,6} \right)}^2}}  = 0,8  \cr  & \Delta t = {{\Delta {t_0}} \over {0,8}} = 1,25\Delta {t_0} \cr} \)

Chạy chậm hơn: \(0,25\Delta {t_0} = 5\) phút = 300 giây.

Quảng cáo